עדכון בנוגע לעלות הלנת מטפל אישי

עדכון בנוגע לעלות הלנת מטפל אישי

הודעה בדבר בקשה לאשר הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו 2006 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות")
בעניין ת"צ 56428-05-16 פיינברג ואח' נ. בית בכפר ואח'- בפני כבוד השופטת אסתר שמטר

בתאריך 29.05.18 הוגשה תביעה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז לאישור הסדר פשרה.

בכתב התביעה מבקשים התובעים פיצוי והפחתת תשלומיהם בגין הלנת מטפל אישי ביחידות דיור אצל הנתבעות (מגדלי הים התיכון בע"מ, משכנות כלל מגדלי הים התיכון בע"מ, מגדלי הים התיכון צומת סביון בע"מ, משכנות כלל כפר-סבא בע"מ וחצרות הדר בע"מ, מגדלי התיכון גני תקווה בע"מ, מגדלי הים התיכון ארנונה בע"מ).
הנתבעת בתגובה טוענת כי הסכומים שהיא גובה הם סבירים וראויים ובהתאם לדין.

יש לציין כי הסדר הפשרה תקף אך ורק על המתגוררים בבתי הדיור המוגן הנ"ל או יתגוררו בהם בעתיד ומשלמים/ישלמו סכומים העולים על הסכום המוסכם בהסכם הפשרה.

ההטבה – תוספת התשלום החודשית על הלנת מטפל אישי לא תעלה על 585 ₪ בצירוף מע"מ ליחיד או לזוג, ולא יהיו תוספות נוספות לתשלום לנתבעת.
אם תוספת התשלום עבור המטפל האישי עומדת על סכום נמוך מ-585 ₪ בצירוף המע"מ- המחיר לא ישתנה.
השינוי יחול רק על אלו המשלמים יותר מ-585 ₪ בצירוף המע"מ.
ההסדר יחול על כל החוזים שנחתמו עד למועד אישור ההסדר וטרם הסתיימו.
התחלת החלת הסכום יחול ממועד אישור חתימת הסדר הפשרה ואינו רטרואקטיבי על תשלומים עבור מטפל שכבר שולמו.

**אם לדייר 2 מטפלים, התשלום הוא עבור כל אחד מהם.

הסדר הפשרה יסיים את ההתדיינות שבכותרת ויהווה סילוק סופי לכל דרישה, טענה ותביעה של חברי הקבוצה כלפי הנתבעות.

התנגדות לסדר הפשרה – חבר מהקבוצה או גוף מהגופים המנויים בסעיף 18 (ד) לחוק תובענות ייצוגית, רשאי להגיש לבית המשפט, בכתב, תוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו התנגדות מנומקת להסדר.
הסדר הפשרה לא יכול על חברי קבוצה שהודיעו שאינם מעוניינים בהסדר ולא יהיו זכאים להטבות שבהסדר.
אם יתקבלו לפחות 30 הודעות החרגה ע"י התובעים, הנתבעת תהא זכאית לבטל את ההסדר.

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה.

דילוג לתוכן