התקשרות עם בית דיור מוגן – ערבויות לכספי הפקדון

התקשרות עם בית דיור מוגן

אחת הדאגות המרכזיות של דיירים בהתקשרות עם בית הדיור המוגן היא כיצד להבטיח שהיתרה מכספי הפיקדון, שתיוותר בתום ההסכם, תוחזר לידם או ליורשיהם, גם במידה ובית הדיור המוגן קרס כלכלית.

בהתאם לחוק הדיור המוגן, התשע"ב 2012, שנכנס לתוקף לפני כחצי שנה, בית הדיור המוגן מחויב במתן בטוחה לכספי הפיקדון רק החל מיוני 2015. על כן, יש לחלק את הטיפול המשפטי בנושא הבטוחות לשתי תקופות, ולוודא שהמעבר מתקופה אחת לתקופה אחרת אינו פוגע בזכויות הדייר.

החוק הגדיר ארבעה סוגי בטוחות, ובית הדיור המוגן רשאי לבחור איזו מבין הבטוחות יציע לדייריו. ארבעת הסוגים הם: משכנתא מדרגה ראשונה; ערבות בנקאית; הפקדת 40% אצל נאמן; עריכת ביטוח שהדייר מוטב בו.

ערבויות לכספי הפקדון בדיור מוגן

עד לכניסתו לתוקף של סעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן, לא חלה חובה על בית הדיור המוגן להעניק בטוחה לטובת הדייר, וכל אחד מן הבתים פועל לפי שיקול דעתו. ישנם בתים המעניקים בטוחות מסוגים שונים [ובמרבית המקרים גם ברמת הגנה נמוכה יותר מן הבטוחות לפי חוק], ולעומתם וישנם בתים שאף לא מעניקים בטוחה כלל. בין סוגי הבטוחות השכיחים הקיימים כיום ניתן למצוא: רישום הערת אזהרה [שלעיתים כפופה למשכנתא הרובצת על הנכס]; ערבות בנקאית [לעיתים אוטונומית ולעיתים ניתנת למימוש בהתקיים עילות מסוימות]; משכון זכויות; ערבויות של חברות הקשורות לבית הדיור המוגן. כל אחת מן הבטוחות הנ"ל טעונה בדיקה מקיפה באשר לזכויות שהיא מבטיחה, רמת ההגנה שהיא מעניקה, עלויות וכו'.

בהתאם לסעיף הבטוחות בחוק הדיור המוגן יהא על הדייר לשאת בשיעור של 80% מעלות הוצאת הבטוחה. במקרה של ערבות בנקאית מדובר בעלות גבוהה מאוד, אשר לעיתים עלולה לגרום לדייר לוותר על זכותו לקבלת בטוחה [החוק העניק לדייר את הזכות לוותר על בטוחה].

על כן, אחת האפשרויות העומדות בפני הדייר היא לנהל מו"מ בעת החתימה על החוזה עם בית הדיור המוגן על בטוחה חלופית שיקבל, במידה והבטוחה על פי חוק שבית הדיור המוגן יבחר תהא כרוכה בעלויות גבוהות מדי עבורו. חשוב להבין שמדובר בסוגיה סבוכה וקריטית, ולפיכך מומלץ לערוך את כל הבדיקות המקדמיות בטרם החתימה על ההסכם.

לפרטים אודות גישור בדיור מוגן לחצו כאן

רקפת שפיים, עו"ד

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות הפצתו או העתקתו.

דילוג לתוכן