משען חויבה להשיב כספים ליורשי דיירת בגין שחיקה שגבתה מסכום הפקדון

משען חויבה להשיב כספים ליורשי דיירת בגין שחיקה שגבתה מסכום הפקדון

משען חויבה להשיב כספים ליורשי דיירת בגין שחיקה שגבתה מסכום הפקדון המקורי שהופקד ע"י הדיירת ולא מיתרת הפקדון הפוחתת. בית המשפט קבע כי המונחים בהם השתמשה משען לא היו ברורים דיים. כמו כן קבע בית המשפט כי יש לתקן את הסעיף בדבר הצמדת הפקדון לדולר באופן כזה שהפקדון יוצמד לדולר רק בעת עליית שער הדולר ולא בעת ירידתו.

דילוג לתוכן