אושר התיקון בחוק הדיור המוגן

אושר התיקון בחוק הדיור המוגן

הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את התיקון לחוק הדיור המוגן בסוגיית הבטוחות.

עיקרי הבשורה מהתיקון:

החובה של בתי הדיור המוגן להעמיד בטוחה אינה תלויה עוד בהחלטתו של הדייר, ולפיכך בוטלה זכותו של הדייר לוותר על קבלתה;

ההוצאות הכרוכות בהעמדת הבטוחה יחולו על בית הדיור המוגן (מבלי להיות נאיביים לגבי גלגולה במסגרת העסקה על שכמו של הדייר);

סוגי הבטוחות הן משכנתה ראשונה, ערבות בנקאית או הפקדה של 40% מכספי הפקדון אצל נאמן (לבחירתו של בית הדיור המוגן), אולם ניכר כי רישום משכנתא לטובת הדייר על המקרקעין של בית הדיור המוגן תהא הבטוחה הנפוצה ביותר, בעיקר מפאת העלויות הכרוכות בהעמדת ערבות בנקאית;

המשכנתא תרשם על המקרקעין עליו בנוי בית הדיור המוגן, בין ישירות על שמו של הדייר בגין זכויותיו ביחידת הדיור ובין באמצעות נאמן אשר ינהל מרשם פנימי של הדיירים הזכאים להחזר פקדון מבית הדיור המוגן.

עוגנו הוראות לתקופת ביניים עבור בתי דיור מוגן המצויים בשלבי בנייה והקמה.

בטוחה על פי התיקון תחליף כל בטוחה אחרת שניתנה לדיירי הדיור המוגן קודם לכן, פרט לערבות בנקאית שדיירים רשאים להמשיך ולהחזיק בה בהתאם לסעיף הקודם שחל בעניין (לרבות תשלום בשיעור של 80% מהעלויות הכרוכות בהוצאתה).

התיקון לחוק יחול גם על חוזי דיור מוגן שנחתמו קודם לאישורו.

בתי הדיור המוגן יחויבו לפעול על פי התיקון לחוק תוך 18 חודשים.

דילוג לתוכן