הכנס השנתי של ענף הדיור המוגן 2019

הכנס השנתי של ענף הדיור המוגן 2019

הכנס השנתי של ענף הדיור המוגן התקיים בחודש שעבר באילת

אחד הנושאים שתפסו את עיקר תשומת ליבי הוא המודל המתגבש לבחינת האיתנות הפיננסית של בתי הדיור המוגן.
רבות דובר על הדרישות הרגולטריות המיוחדות שהוטלו על בתי דיור מוגן, בעיקר על העדר הצדקה להטילן, לא משיקולים קפיטליסטים, אלא כזו הפוגעת בפלח השוק הרלוונטי, הלוא הם הדיירים.
מעבר לדיון התיאורטי, שניכר שלא יועיל בנקודת הזמן הנוכחית, הגענו לשלב היישום. על פי המתווה המתגבש, בחינת האיתנות הפיננסית תבוצע באמצעות מבחן "4 היחסים" (למשל, יחס הכנסות ברוטו לעומת נכסים, יחס שוטף – הנכסים השוטפים לעומת התחייבויות שוטפות).
המודל הנוכחי ממצב מספר בתי דיור מוגן מתחת לקו האפס, היינו הם נכשלו בבדיקה (ומדובר בבתי דיור מוגן ותיקים ויציבים). מה משמעות הכשלון וכיצד יוכלו לרפאו עוד מוקדם לומר, אם כי ישנם מגוון תרחישים שניתן לצפות, וביניהם שוב ייקור המוצר לדיירי הדיור המוגן.

דילוג לתוכן