מטפל צמוד בדיור מוגן

סוגיות רגישות בדיור מוגן

אחת הסוגיות הרגישות בדיור מוגן נוגעת להתדרדרות במצבו התפקודי ו/או הבריאותי של הדייר, וההשלכות של התדרדרות זו על הישארותו של הדייר בדירתו. בית הדיור המוגן מקפיד לעגן בחוזה הוראות בדבר אופיו של הבית, כבית המיועד לאנשים עצמאיים, וכי מרגע שהדייר איננו עצמאי עוד, עליו לעבור מאגף העצמאיים לאגפים הסיעודיים בפרויקט (במידה וקיימים) המתפקדים ממש כמו חברות סיעוד לקשישים.

חוק הדיור המוגן

ישנן מספר אפשרויות להתמודד עם סעיפים אלו בחוזים כדי להגן על האינטרסים של הדייר:

כמו כן, בעקבות חוק הדיור המוגן, שנכנס לתוקף בתקופה האחרונה, זכאי הדייר להלין ביחידה מטפל צמוד, וזאת בכפוף למספר תנאים שנקבעו בסעיף. על פי אחד התנאים, הדירה צריכה להיות מותאמת למגורי אדם נוסף. הבעיה נובעת מכך, שבחוק לא ניתן מענה כיצד ייקבע האם הדירה מותאמת או לא למגורי אדם נוסף, ומה הם הפרמטרים שיכריעו קביעה זו.

מכיוון שבית הדיור המוגן צריך גם הוא לאשר את מימוש זכותו של הדייר להלין מטפל צמוד ביחידה שלו, הרי שבבוא העת, רשאי בית הדיור המוגן להעניק פרשנות משלו לסעיף, ולטעון כי היחידה אינה מותאמת למגורי אדם נוסף (בד"כ השיקולים של בית הדיור המוגן נובעים מרצונו לשמור על סטנדרטים גבוהים בפרויקט). לפיכך, חשוב מאוד עוד בשלב המשא ומתן על החוזה, לבקש מבית הדיור המוגן להצהיר כי הדירה מותאמת למגורי אדם נוסף (אגב, הצהרה זו יכולה לסייע גם בעת שדייר ירצה להכניס בן זוג, שהכיר בשלב זה של החיים). הסעיף גם יגן על הדייר במקרה שבית הדיור המוגן ישנה את המדיניות שלו בעניין זה במרוצת הזמן, ולמעשה יימנע מחלוקות עתידיות עם בית הדיור המוגן, בשעת משבר בחייו של הדייר ובני משפחתו.

ככל שיוכרע שהדירה אינה מותאמת למגורי אדם נוסף, יהא על הדייר לבקש לעבור לדירה אחרת, ודאי גדולה יותר ויקרה יותר. לא רק זאת שמדובר בעלויות כבדות, אלא שלעיתים אין בנמצא דירה פנויה. דייר שלא יוכל לשאת בתשלום ההפרש בגין דירה גדולה יותר ו/או שמצבו לא יאפשר המתנה לדירה מתאימה, ייאלץ, ככל הנראה, לעבור לאגף הסיעודי.

למידע נוסף אודות חוק הדיור המוגן לחצו כאן

רקפת שפיים, עו"ד

הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.
הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות הפצתו או העתקתו.

דילוג לתוכן