פסק דין בית הדין לחוזים אחידים

פסק דין בית הדין לחוזים אחידים

פסק דין נוסף של בית הדין לחוזים אחידים, המטיב את מצבם של רוכשי דירות מקבלן בהתקשרות עם הקבלנים.

בית הדין לחוזים אחידים ביטל הוראות שנחשבו "טאבו" בהסכמים מן הסוג הזה מפאת היותן מקפחות. להלן הסעיפים שבוטלו:

  • הוראה הקובעת כי הקבלן לא יהיה אחראי לטיבם ואיכותם של חומרים, פריטים ואביזרים שהוזמנו בתור שינויים שלא במסגרת המפרט.
  • הוראה לפיה כל שינוי בחוזה ובנספחיו יעשה בכתב בלבד ולא יהיה תוקף לכל שינוי שלא יהיה בכתב.
    בית הדין לחוזים אחידים קובע כי הקונה יכול להסתמך על שינויים שהוסכמו בעל פה עם נציגי המוכר.
  • האיסור על הקונה לנכות ו/או לקזז סכומים כלשהם מהכספים המגיעים למוכר, מכל סיבה שהיא.
    סעיף זה בוטל ובית הדין לחוזים אחידים קובע שלקונה זכות לקזז סכומים מהתשלום למוכר אם הוא סבור שאינו קיבל את התמורה.

פרט לכך, היועץ המשפטי למממשלה והחברה הקבלנית הגיעו להסכמות באשר לשינויים של סעיפים חשובים ונוספים, שלדעת היועץ המשפטי קפחו רוכשי דירות. אין ספק שפסק הדין מהווה אבן דרך חשובה ביצירת האיזון במערכת היחסים "קבלן – רוכש".

 

רקפת שפיים, עו"ד

דילוג לתוכן