שכ"ט עו"ד קבלן

בחודש דצמבר 2014 הותקנו תקנות המגבילות את שכר הטרחה שרשאי קבלן לגבות מרוכשי דירות. שכר הטרחה יעמוד על שיעור של חצי אחוז מסכום התמורה עבור הדירה או 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפי הנמוך מבין השניים.

שכר הטרחה הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהתפרסם בחודש נובמבר 2014.

ההגבלה לא תחול על דירות שהתמורה עבורן עולה על הסך של 4,642,750 ₪.

רקפת שפיים, עו"ד


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.


כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות הפצתו או העתקתו.

דילוג לתוכן