טופס בקשת רכישה לדירה מקבלן (יזם)

החלטתם לרכוש דירה חדשה מקבלן (למעשה, המונח הנכון הוא יזם). בדקתם את הפרויקטים בסביבה הרלוונטית עבורכם ומצאתם דירה, שאתם מעוניינים לרכוש. הנציג במשרד המכירות של הקבלן, ביקש מכם לחתום על טופס הרשמה/בקשה לרכישת הדירה ולשלם מקדמה, בכדי להעיד על רצינותכם ועל מנת לשמור עבורכם את הדירה לתקופה מסוימת. בתקופה זו תקבלו את ההסכם עצמו ותוכלו לבצע את הבדיקות הנדרשות.

חשוב לדעת! טופס הבקשה הוא בעל תוקף משפטי מחייב, ועל כן יש לקרוא אותו בעיון ולהסיר הוראות כובלות ומגבילות, העלולות להסב לכם הוצאה כספית כבדה.

במאמר שלהלן נבחן מספר אספקטים עיקריים בחוק ובהתקשרות עם בית דיור מוגן. נציין, כי החוק חל גם על חוזים קיימים (תחולה רטרוספקטיבית שהינה חריגה), וכי חלק מן ההוראות ייכנס לתוקף ביוני 2015 על מנת לאפשר לבתי הדיור המוגן (ולמדינה) להתארגן ליישומן.

עיקר הזרקור יופנה להוראות בדבר תשלום המקדמה. במרבית המקרים שבחנתי, ביקש הקבלן כי, המקדמה, אשר משולמת עם חתימת טופס בקשת הרכישה לא תוחזר, היה ולא ייחתם חוזה בתוך המועד שנקבע לכך בטופס. יש לשים לב כי תדרשו לחתום על הוראה זו בטרם בחנתם את הפרויקט מבחינה משפטית, תכנונית ובטרם קבלו וממילא בחנו את המפרט. במרביתם המכריע של המקרים גם לא ימסרו מסמכי הרכישה כל עוד לא חתמתם על הקשה ושילמתם את המקדמה. המשמעות של קיומה של הוראה המזכה את הקבלן בחילוט המקדמה, היה ולא ייחתם חוזה, היא שיבוש שיקול הדעת בעת ביצוע הבחינות הנדרשות, הואיל ותוצאות הבדיקות שתבצעו עלולות להיות מוטות (לטובת הרכישה) מחמת החשש לנזק הכספי, שייגרם לכם היה ולא תרכשו.

הוראות נוספות הן קיבוע של תנאים מסחריים מסוימים, בטרם ניהלתם לגביהם משא ומתן. למשל, סוגיית המדד, לוח תשלומים וכו'.

לאור האמור, מומלץ שלא לחתום על בקשת הרכישה או על כל מסמך אחר בטרם העברתם לעיונו של עוה"ד, שגם כך עתיד לייצג אתכם מול היזם במו"מ אודות חוזה הרכישה.

רקפת שפיים, עו"ד
 


הערה: רשימה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה ו/או קבלת כל החלטה.הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.


כל הזכויות במאמר זה שמורות לעו"ד רקפת שפיים ואין לעשות בו כל שימוש לרבות הפצתו או העתקתו.

דילוג לתוכן