הפטור ממס שבח לדירת מגורים – הרפורמה במיסוי מקרקעין

ברשימה זו אסקור את השינויים מכוח חוק ההסדרים בחיוב במס שבח, ובכלל זה בפטור ממס שבח לדירת מגורים מזכה וכן לדירת מגורים יחידה. בסופה של הרשימה הובאו מספר סימולציות לסיטואציות שונות בכדי להמחיש את תיקוני החקיקה. ביטול הפטור על דירת מגורים ומתווה המס החלופי: החל מיום 1.1.2014 – בוטל הפטור על מכירת דירת מגורים פעם […]

איחור במסירת החזקה על ידי קבלן

בואו נעשה קצת סדר – מתי מותר לקבלן לאחר במסירת החזקה? בשנת 2011 תוקן חוק המכר (דירות) כך שעוגנו בחוק הוראות מפורשות מתי קבלן רשאי לאחר במסירת הדירה, משך האיחור המותר, החל ממתי זכאי הרוכש לפיצוי וגובהו של הפיצוי. הצורך בתיקון החוק נבע מכאוס מוחלט, כך שכל קבלן לקח לעצמו את החירות לקבוע בחוזה את […]

שכ"ט עו"ד קבלן

בחודש דצמבר 2014 הותקנו תקנות המגבילות את שכר הטרחה שרשאי קבלן לגבות מרוכשי דירות. שכר הטרחה יעמוד על שיעור של חצי אחוז מסכום התמורה עבור הדירה או 5,000 ₪ בתוספת מע"מ, לפי הנמוך מבין השניים. שכר הטרחה הנ"ל צמוד למדד המחירים לצרכן כפי שהתפרסם בחודש נובמבר 2014. ההגבלה לא תחול על דירות שהתמורה עבורן עולה […]

טופס בקשת רכישה לדירה מקבלן (יזם)

החלטתם לרכוש דירה חדשה מקבלן (למעשה, המונח הנכון הוא יזם). בדקתם את הפרויקטים בסביבה הרלוונטית עבורכם ומצאתם דירה, שאתם מעוניינים לרכוש. הנציג במשרד המכירות של הקבלן, ביקש מכם לחתום על טופס הרשמה/בקשה לרכישת הדירה ולשלם מקדמה, בכדי להעיד על רצינותכם ועל מנת לשמור עבורכם את הדירה לתקופה מסוימת. בתקופה זו תקבלו את ההסכם עצמו ותוכלו […]

האם שכר טרחה של עו"ד של הקבלן הינו חלק מסכום התמורה?

האם שכר טרחתו של עורך הדין של הקבלן הנו חלק מעלות הדירה לצרכי מס רכישה? החלטה מהפכנית של ועדת הערר, הנוגעת להכללתו של שכר טרחתו של עו"ד הקבלן כחלק מעלות הדירה. על פי פסקי דין הנוהגים בתחום, שכרו של עורך הדין של הקבלן, אשר משולם על ידי הרוכשים עבור רישום הבית המשותף ורישום הזכויות בדירה […]

זכויות בניה של קבלן

הקבלן שמר לעצמו זכויות בניה בפרויקט – האם הוא רשאי לממש אותן? כמעט כל מי שרכש דירה מקבלן נתקל בסעיף לפיו הקבלן מבקש להשאיר לעצמו זכויות בניה עתידיות שיתווספו במקרקעין. אחת הדרכים לעשות זאת היא להצמיד את הגג לדירה שתשאר בבעלות הקבלן וכן להצמיד אליו את זכויות הבניה העתידיות. כך קרה לדיירים בבניין בירושלים, אשר […]

התיקון לחוק השכירות

התיקון לחוק השכירות (או חוק שכירות הוגנת) – תנאים הכרחיים על פי החוק יותר משנה חלפה מאז תוקן חוק השכירות והשאילה, ועדיין חוזי שכירות רבים נחתמים מבלי ליישם את הוראות התיקון. הזדמנות לחדד מספר עקרונות חשובים בחוזי שכירות למגורים ולהקפיד על עריכתם נכונה. הדרישה להשכיר דירה "ראויה למגורים": התיקון לחוק מגדיר דירה ראויה למגורים על […]

דילוג לתוכן